این سرویس وبلاگدهی  هیچ گونه تعهدی در قبال مطالب ارسالی کاربران ندارد مگر اینکه بر خلاف قانون کشور اسلامی ایران باشد . اگر شخص یا گروهی یا شرکتی از هر یک از وبلاگ ها  شکایتی دارد باید نامه کتبی با مهر  امضا شده همراه  یا با اثر انگشت به آدرس مدیریت سرویس admin@sportblog.ir ارسال کند. از آی پی  هایی  به غیر ایرانی برای ارسال نامه یا شکایت  برای ارسال شکایت  استفاده  شده باشد  ترتیب اثر داده نخواهد شد. ویا اگر مسئله خاصی از قبیل ارسال تصاویر خانوادگی یا تصاویر شخصی می تواند شکایت خود را از طریق پلیس فتا پیگیری کند مانیز همراهی خواهیم کرد.

1